Referatet fra bestyrelsesmødet 28/11/2022 findes her.

Log-på kommentar