Referatet fra bestyrelsesmødet 12. september 2017 findes her.

Log-på kommentar