Referatet fra bestyrelsesmødet 25/10/2023 findes her.

Log-på kommentar