Dagsorden:

  1. Regnskab 2014
  2. Budget 2015
  3. Fastsættelse af dato for generalforsamling
  4. Henvendelse vedr. sti mellem Skovgårdsvænget 83 & 85
  5. Evt.

---

Se referat

Log-på kommentar