Årets generalforsamling afholdes på vanlig vis i spejderhytten. Det foregår d. 30. marts kl. 20:00. Tilmelding foregår via blanket (der også omdeles inden d. 16. marts) eller pr. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer. 
 4. Rettidigt indkomne forslag. 
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af formand for bestyrelsen. (Lige år) 
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. (Lige år) 
 8. Valg af et bestyrelsesmedlem og kasserer. (Ulige år). 
 9. Valg af to revisorer. 
 10. Valg af to revisorsuppleanter. 
 11. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 23. marts 2016. 

 

Vi ses

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Log-på kommentar