Referatet fra generalforsamllingen 2017 findes her.

Log-på kommentar