Referatet fra bestyrelsesmødet 19. april 2017 findes her.

Log-på kommentar