Referatet fra generalforsamllingen 2018 findes her.

Log-på kommentar