Årets generalforsamling afholdes på vanlig vis i spejderhytten. Det foregår d. 18. marts kl. 20:00. Hvis der er emner man gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så skal disse senest være bestyrelsen i hænde d. 10. marts. Tilmelding foregår via blanket, der også er omdelt d. 3. marts eller pr. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand for bestyrelsen.(lige år)(Søren nr.67 ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.(Peter nr. 107 villig til genvalg) (Brian nr.123 ønsker ikke genvalg)
 8. Valg af kasserer.(ulige år)
 9. Valg af to revisorer.
 10. Valg af to revisorsuppleanter.
 11. Eventuelt.

Regnskab bliver lagt ud på hjemmesiden www.tranbjergwest.dk inden generalforsamlingen.

Vi ses

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Log-på kommentar