Referatet fra generalforsamllingen 2019 findes her.

Log-på kommentar