Referatet fra generalforsamllingen 2020 findes her.

Log-på kommentar