Referatet fra generalforsamllingen 2021 findes her.

Log-på kommentar