Referatet fra generalforsamllingen 2022 findes her.

Log-på kommentar