Referatet fra generalforsamllingen 2024 findes her.

Log-på kommentar